Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

 

Sinh Hoạt trong tháng 4:

1. Thứ sáu ngày 31 tháng 3 và ngày 7 tháng 4 - Chúng ta chỉ còn 2 tuần lễ mùa chay. Trong mùa chay Cộng Đoàn chúng ta có Thánh Lễ và Ngắm Đàng Thánh Giá vào lúc 7:30 mỗi tối thứ sáu. Xin các bà và chị em tham dự đông đủ để cùng nhau sống, tâm tình, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.

2.  Thứ bẩy đầu tháng ngày 1 tháng 4 - Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ chiều. Xin quý bà và chị em bận đồng phục. 
*** Toán 4 (Chị Tuyết Mai)  phụ trách dâng của lễ.  Cần 3 người Dâng của Lễ.  Xin đến sớm để đọc kinh chung với Cộng Đoàn. Các Bà và Chị em nào đến sớm xin dành 5 hàng ghế cho hội.  Cám ơn. Hội sẽ xin lễ và chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Maria Theresa Nguyễn Thị Thơm nhé.

3.  Chúa Nhật ngày 2 tháng 4 - HCBM sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3:00 giờ chiều tại phòng A.  Chúng ta sẽ Ngắm Đàng Thánh Giá cùng với Mẹ Maria trong tâm tình của một người Mẹ trong gia đình.  **  Toán 2 nhớ đem ghế theo nhé.

4. Thứ năm Tuần Thánh(Nghi thức Rửa Chân) Ngày 13 tháng 4   Thánh Lễ chung toàn Giáo xứ Chúa Chiên Lành vào lúc 7:00 giờ chiều.

5. Thứ sáu Tuần Thánh (Nghi thức Kính Thánh Giá) Ngày 14 tháng 4  Thánh Lễ VN vào lúc 7:30 tối.

6. Thứ bảy Tuần Thánh - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Ngày 15 tháng  Toàn Giáo xứ Chúa Chiên Lành Mừng Đại Lễ Phục Sinh lúc 8:00 giờ tối.

7. Chúa nhật Lễ Phục SinhNgày 16 tháng 4 Cộng Đoàn chúng ta sẽ có Thánh Lễ VN vào lúc 2:30 chiều. Xin mời Quý Bà và Chị em tham dự đông đủ.

8. Thứ sáu ngày 21 tháng 4 Chầu Thánh Thể - Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Chúng ta cùng nhau làm Giờ Đền Tạ để Cảm tạ tình yêu của Trái tim Chúa và xin ơn Bình an cho mỗi người chúng ta.  Xin các bà và chị em tham dự giờ Chầu đông đủ để cùng nhau sống, tâm tình, tạ ơn với Chúa Giêsu Thánh Thể tại nhà thờ trong phòng Chầu Thánh Thể vào lúc 8 giờ tối.

Xin các toán trưởng nhắc nhở các bà và chị em, và xin các bà và chị em mời gọi thêm hội viên mới nhé.

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!