Penance Service - Wednesday, March 29th at 7:00PM

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

 

Sinh Hoạt trong tháng 3:

1. Thứ Tư ngày 1 tháng 3 - Lễ Tro sẽ có Thánh Lễ vào lúc 7:30 chiều, giữ Chay và Khiêng Thịt.  Xin quý Bà và Chị em tham dự Thánh Lễ đông đủ. 

2. Thứ sáu ngày 3 tháng 3 Cộng Đoàn CCL- trong suốt mùa Chay có Thánh lễ và Ngắm Đàng Thánh Giá vào lúc 7:30 mỗi tối thứ sáu. Xin các bà và chị em tham dự đông đủ để cùng nhau sống, tâm tình, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô 

3. Thứ bẩy ngày 4 tháng 3 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7:00 giờ tối.  Xin quý Bà và Chị em bận đồng phục. Xin đến sớm để lần hạt chung với Cộng Đoàn. 
**  Dâng của Lễ - (Toán 3  Chị Lệ) phụ trách.  cần 3 người Dâng của Lễ.

4. Chúa Nhật Ngày 5 tháng 3 - HCBM sẽ sinh hoạt bình thường từ 3 đến 4 giờ chiều, không có tĩnh tâm riêng vì Cộng Đoàn sẽ có tĩnh tâm tuần sau đó. Toán 1 nhớ đem ghế theo nhé.  

5.  Cộng Đoàn CCL sẽ có buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay để sống tâm tinh mùa Chay.

     * Ngày Thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư; 6,7 và 8  tháng 3 tại Nhà thờ Chúa Chiên Lành lúc 7:00 - 10:00 giờ tối.

      Giảng Thuyết:  Linh Mục Phêrô Nguyễn Khắc Hy

      * Thứ Hai ngày 6  sẽ Giảng tiếng Anh (English)
           Chủ đề:  Repent and Believe in the Gospel
     * Ngày Thứ Ba và Thứ Tư 7 và 8 sẽ Giảng tiếng Việt.
     ​​​​​​​      Chủ đề:  Lạy con Vua David, xin thương xót tôi. 

Kính mời các Bà và Chị em cùng với gia đình, bạn hữu sắp xếp thời giờ để đến tham dự buổi tĩnh tâm vào các ngày trên.

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!