Danh Sách Hội Đồng Mục Vụ CĐ-CCL

Cha Quản Nhiệm Fr. Michael Phạm 858-271-0207 x1202 fr.michael@goodshepherdparish.com
Ô Chủ Tịch Phùng Văn Thuận 858-348-7807 thuanphung1947@yahoo.com
PCT Nội Vụ Nguyễn Ninh 858-717-9151 ninhn@yahoo.com
PCT Ngoại Vụ (Financial Council) Ma Văn Ánh 858-549-8652 anhma68@yahoo.com
PCT Ngoại Vụ (PPC Council) Trương Đình Ngọc Bảo 619-403-0381 bao.truongn@gmail.com
Thư Ký Cộng Đoàn Nguyễn Thị Kim-Chi 858-342-5721 kimchinguyen7197@yahoo.com
Thủ Quỹ Cộng Đoàn Trần Kim-Thoa 858-208-6925 ktt430@san.rr.com
Legio Mariae - Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Nguyễn Trọng Thành 619-636-6803 thanh.ngtr@yahoo.com
Legio Mariae - Đức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội Trần Ái 858-395-9614 bocaoson@yahoo.com
Ban Phụng Vụ Hoàng Đình Phúc 858-717-0455 hoangdp2005@yahoo.com
Liên Minh Thánh Tâm Hồ Hồng Phước 858-717-5961 nghilai@yahoo.com
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Trần Thị Ngọc Hà 858-610-7943 dathale62@gmail.com
Giáo Lý Tân Tòng Phan Thông 858-444-7478 tphan@phanmark.com
Trường Giáo Lý Việt Ngữ Trần Huy Khả 858-335-8201 peacewithyou777@gmail.com
Hội Phụ Huynh Học Sinh Nguyễn Kim-Cảnh 858-610-6667 vukacie.pham@att.net
Thiếu Nhi Thánh Thể Hoàng Lê 858-345-0997 intelboy481989@gmail.com
Ca Đoàn Giáng Sinh Phạm Đức Dũng 619-507-1657 josephpham@san.rr.com
Ca Đoàn Magnificat Trần Kim Ngân 858-336-7276 nganthoa@san.rr.com

 

 

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!