Vietnamese Community Information

 

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 7, 2017 

 

1.  Thứ Bẩy ngày 1 tháng 7  - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7:00 giờ chiều.  
  
2. Chúa Nhật ngày 2 tháng 7 -  HCBM sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3:00 giờ chiều tại nhà thờ trong phòng trẻ em.   

3.  Thứ Sáu ngày 7 tháng 7 - Thứ sáu đầu tháng có Thánh Lễ 7:00 giờ 30 chiều.

4.  Chúa Nhật, ngày 9 tháng 7 - Picnic Hè 2017 Ban Chấp Hành Cộng Đoàn cùng với sự hợp tác của các Hội Đoàn tổ chức Picnic Hè 2017 cho mọi thành phần Dân Chúa trong Cộng Đoàn để có thêm cơ hội gặp gỡ, hiểu biết nhau hầu tạo thêm tình thân ái, yêu thương trong Cộng Đoàn.  
 
 ** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
 
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối

Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)  
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).
 

 

Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!