Vietnamese Community Information

 

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 8, 2017 

 

1.  Thứ sáu đầu tháng ngày 4 tháng 8 - Thánh lễ VN lúc 7 giờ 45 tối.

2.  Thứ bẩy đầu tháng ngày 5 tháng 8 - Thánh Lễ VN lúc 7:00 giờ chiều. 

3.  Chúa Nhật ngày 6 tháng 8 -  HCBM sẽ có buổi Tĩnh Tâm vào lúc 3:00 chiều tại Mesa Village Recreation Hall 10540 Caminito Baywood, San Diego, CA 92126.   

4.  Thứ Ba Ngày 15 tháng 8 - Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Thánh Lễ vn lúc 7 giờ 30 chiều. 

5.  Chúa Nhật Ngày 20 tháng 8 - Tiệc Mừng Bổn Mạng HCBM lúc 12 giờ trưa cũng tại Mesa Village Recreation Hall. 

6.  Thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 - Trường Giáo Lý Việt Ngữ GX-CCL khai giảng khóa học vào 4 giờ 30 chiều.

7. Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7.

8. Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối

Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)  
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).


 

Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!