PLEASE NOTE - PUBLIC DAILY OR WEEKEND MASSES WILL BE HELD OUTSIDE. THIS IS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE. DAILY MASS IS STREAMED AT 8:30 AM & 5:30 PM ON WEBSITE & FACEBOOK
Read more

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

I.  LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Hội Các bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) là một Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành dành riêng cho Các Người Mẹ Công Giáo, như là một phương thế hữu hiệu nhằm giúp thánh hoá chính bản thân và gia tăng đời sống ân sủng cho gia đình mình.

Hội CBMCG được khởi sự từ đầu tháng 5 năm 1850, khi bà Belhim quy tụ một số các bà mẹ gia đình Công Giáo hội họp tại Lille, nước Pháp, quyết định mỗi ngày đọc một kinh, dâng lên Đức Mẹ Đồng Trinh và Mẹ Sầu Bi, có ý giao phó con cháu mình dưới bàn tay bảo trợ vạn năng của Đức Mẹ.

Cha Théodore Ratisbone nhận thấy những hiệu quả lớn lao trong chương trình mục vụ này, nên đem tất cả năng lực và thiện chí ra nhằm giúp sức cho Hội được phát triển rộng rãi. Từ đó Hội CBMCG được lan rộng nhanh chóng ra khắp nơi trên toàn Thế Giới.

Ngày 11 tháng 3 năm 1856, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã ký Sắc Chỉ cho phép thành lập Tổng Hội CBMCG trên toàn thế giới. Trụ sở chính đặt tại Dòng Đức Mẹ Sion, số 21 Rue Notre Dame des Champs, Quận 6, thành phố Paris, Pháp Quốc. 

Hội CBMCG đầu tiên tại Việt Nam, do cha sở Giuse Trịnh Như Khuê thành lập tại giáo xứ Hàm Long, Hà Nội, năm 1948. Sau đó được tái lập tại giáo xứ Bắc Hà, Sài Gòn, năm 1956. Hội nhanh chóng phát triển tại các giáo xứ khắp nơi trên toàn đất nước Việt Nam mãi cho đến ngày hôm nay.

II.  MỤC ĐÍCH

Nhằm giúp cho các Người Mẹ Công giáo được thăng tiến trong đời sống nội tâm, nỗ lực thánh hóa bản thân hầu trở nên người đạo đức và gương mẫu trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Cùng nhau phát huy tinh thần đạo đức chân thật bằng cách noi gương Mẹ Maria và các Thánh Nữ, tiêu biểu như: Thánh Mônica, Thánh Tử Đạo Việt Nam Anê Lê Thị Thành và Thánh Luy Gonzaga (Bổn mạng của học sinh)...

Cùng nhau liên đới trong trọng trách giáo dục con cái theo tinh thần Phúc  m, khẩn cầu cho con cháu được sống đức tin vững vàng và trung thành trong cuộc sống.

III.  NHỮNG ÂN HUỆ THIÊNG LIÊNG

Các hội viên được Đức Giáo Hoàng ban Ơn Đại Xá trong ngày tuyên hứa gia nhập Hội và  cộng thêm 12 ngày lễ trong năm.

IV.  HỘI  CBMCG CỘNG ĐOÀN CHÚA CHIÊN LÀNH, GIÁO PHẬN SAN DIEGO.

Được thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1995 dưới sự điều hành của Cha Giám Đốc Giuse Đỗ Quang Biên.

  • Hiện nay được sự hướng dẫn do Cha Giám Đốc Michael Phạm Minh Cường.
  • Ngày Lễ Bổn Mạng của Hội: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (ngày 15 tháng 8).
  • Tổng số các Hội viên ghi danh gần 100 người, tuy nhiên sĩ số sinh hoạt thường xuyên chỉ từ 60 đến 70 người.
  • Ban Trị Sự gồm có: Hội trưởng, Hội Phó, Thư Ký, Thủ quỹ và 4 Toán trưởng
  • Thời gian sinh hoạt: mỗi Chúa nhật đầu tháng, từ 3 đến 4 giờ chiều tại phòng A với chương trình sinh hoạt như sau:

-Chia sẻ Phúc Âm và bài Huấn Đức do Cha Giám đốc phụ trách.

-Nội dung sinh hoạt: đọc kinh cầu nguyện, mừng sinh nhật hội viên, tường trình sinh hoạt của Hội trong tháng vừa qua và hoạch định những sinh hoạt trong tháng tới như: tĩnh tâm, thăm viếng hội viên, công tác giáo xứ….

  • Tĩnh tâm hàng năm mừng Lễ Bổn Mạng, tĩnh tâm ngắn giờ theo mùa phụng vụ, tiệc mừng Bổn Mạng, họp mặt sau các tĩnh tâm “bỏ túi ngắn giờ”….
  • Hội viên cùng nhau tham dự Thánh lễ mỗi thứ Bảy đầu tháng.
  • Làm Giờ Chầu Thánh Thể vào mỗi thứ Sáu tuần thứ 3 trong tháng, từ 8 đến 9 giờ tối.
  • Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với Hội trưởng hoặc các chị em trong BTS.

Catholic Mothers’ Association

I.  History of Establishment:

Catholic Mothers’ Association (CMA) is a Catholic Action Movement for all Catholic Mothers sanctifying them and increase the reception of grace in their vocation and family life.

In early May 1850, Louise Josson de Bilhem started CMA by gathering Catholic mothers in Lille, France, and prayed daily to the Blessed Virgin Mary and Mother of Sorrows, with the intention of entrusting their children under the protection of the Blessed Mother.

Father Marie Théodore Ratisbone saw the effectiveness of the ministry and so dedicated himself to help the Association in its development. Since then, the CMA has spread rapidly throughout the world.

On March 11, 1856, Pope Pius IX recognized the CMA and authorized formation of the CMA General Council, with its Headquarters located in the Congregation of Our Lady of Sion, 21 Rue Notre Dame Des Champs, Paris 6th District, France.

The First CMA in Vietnam was founded by Reverend Joseph Trinh Nhu Khue at Hàm Long parish, at the Diocese of Hanoi in 1948, then later on was re-established at Bắc Hà parish in Saigon in 1956. And from then on, CMA has been well developed in parishes all over the country of Viet Nam.

II.  Purpose

- To spiritually support Mothers in their vocation and help them be a faithful model of Christian living to their family and community.

- To foster virtuous living in the manner and example of Our Blessed Mother and Saints such as St. Monica, Vietnamese Martyr Anne Lê thi Thành, St. Louis Gonzaga (Patron of Student).

- To provide their children with solid Gospel based education, praying for them to lead a faithful and virtuous life.

III.  Spiritual Privilege

A Papal Plenary Indulgence will be granted during the pledge ceremony for new members
and on the twelve Feast days named in the CMA Handbook.

IV.  THE VIETNAMESE CMA AT THE GOOD SHEPHERD PARISH, SAN DIEGO

Founded by Reverend Joseph Đỗ Quang Biên, on March 25, 1995.

- Currently, under the spiritual direction of Reverend Michael Phạm Minh Cường.
- Our Patron Saint Feast day is The Assumption of Mary (Aug. 15).
- We currently have almost 100 members, with about 60 to 70 members actively
participating in parish events.
- Our Board is composed of: President, Vice President, Secretary, Treasurer, and four
CMA ministry leaders.
- We meet on first Sunday of the month from 3 to 4 p.m. in Room A with the following
activities: Gospel reflection by the current spiritual director followed by prayers for
members and family guided by CMA leader.
- Annual Retreat on CMA patron saint feast day; short retreats according to liturgical
seasons; Feast day celebrations; fellowships after short retreats…
- Members gather to celebrate Mass on first Saturday of the month.
- Adoration Holy Hour on third Friday of the month from 8 to 9 p.m.
- For more information, please contact one of the CMA Board member.

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!