PLEASE NOTE - PUBLIC DAILY OR WEEKEND MASSES WILL BE HELD OUTSIDE. THIS IS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE. DAILY MASS IS STREAMED AT 8:30 AM & 5:30 PM ON WEBSITE & FACEBOOK
Read more

Ca Đoàn Magnificat

Lịch Sử:  Ca Đoàn Magnificat do Cha Cố Giuse Hoàng Việt thành lập vào tháng 5 năm 2002 với tầm nhìn xa và mục đích tăng thêm sức sống trong sinh hoạt của cộng đoàn Chúa Chiên Lành. Đây là nơi cho các anh chị ở tuổi trung niên có môi trường phụng vụ. Mục đích chính của ca đoàn là dùng lời ca tiếng hát để Vinh Danh Thiên Chúa và giúp Thánh lễ thêm phần trang trọng và sốt sáng.

 

 

“Tại sao tham gia Ca Đoàn?” là câu hỏi được nhiều anh chị tự hỏi trước khi tham gia ca đoàn. Khi vào sinh hoạt với ca đoàn rồi, nhìn thấy những lợi ích nhận được, các anh chị đã nhận xét như sau:

  • Tôi muốn dâng lên Thiên Chúa tài năng Ngài ban cho, để xin Ngài chúc phúc.
  • Tôi thích hát, thích cầu nguyện vì “Hát là Cầu Nguyện hai lần” (Th. Augustino), như vậy ca đoàn sinh ơn ích cho linh hồn tôi và dẫn mọi người đến gần Chúa hơn.
  • Với tinh thần phục vụ giúp tôi trưởng thành và ý thức trách nhiệm người giáo dân trong sinh hoạt của Cộng Đồng, Cộng Đoàn và Đoàn thể trong Giáo xứ.
  • Có thêm bạn: thêm tình thân ái, tương trợ lẫn nhau, và cùng cầu nguyện cho“Tại sao tôi tham gia Ca Đoàn?” là câu hỏi được nhiều anh chị tự hỏi trước khi tham gia ca đoàn. Khi vào sinh hoạt với ca đoàn rồi, nhìn thấy những lợi ích nhận được, các anh chị đã nhận xét như sau:nhau khi cần thiết.

Bổn Mạng:  Ngày 31 tháng 5, Giáo Hội mừng kính lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave.

Sinh Hoạt:

  • Ca Đoàn Magnificat tập hát vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 19:30 – 21:30 giờ (không tính ngày nghỉ lễ) tại phòng học A.
  • Phụng vụ thánh nhạc vào mỗi Thánh lễ thứ sáu đầu tháng, Chúa Nhật thứ hai mỗi tháng và hát chung 3 ca đoàn vào tuần thứ năm mỗi tháng.
  • Tham gia những sinh hoạt chung với Ca Đoàn Tổng Hợp cho các Thánh lễ cần sự đóng góp của ca đoàn.
  • Tổ chức các buổi tĩnh tâm, Thánh lễ và tiệc mừng bổn mạng hàng năm vào tháng 5 trong dịp lễ bổn mạng ca đoàn.
  • Tổ chức picnic và tiệc mừng Giáng Sinh hàng năm để tạo thêm tình thân và vui chơi sau một năm làm việc cho tất cả ca viên.
 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!