PLEASE NOTE - PUBLIC DAILY OR WEEKEND MASSES WILL BE HELD OUTSIDE. THIS IS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE. DAILY MASS IS STREAMED AT 8:30 AM & 5:30 PM ON WEBSITE & FACEBOOK
Read more

Danh Sách Hội Đồng Mục Vụ CĐ-CCL

Cha Quản Nhiệm Fr. Michael Phạm fr.michael@goodshepherdparish.com
Ô Chủ Tịch Phùng Văn Thuận thuanphung1947@yahoo.com
PCT Nội Vụ Vũ Trung danny@smartlandscapeandgarden.com
PCT Ngoại Vụ (Financial Council) Ma Văn Ánh anhma68@yahoo.com
PCT Ngoại Vụ (PPC Council) Trương Đình Ngọc Bảo bao.truongn@gmail.com
Thư Ký Cộng Đoàn Nguyễn Thị Kim-Chi kimchinguyen7197@yahoo.com
Thủ Quỹ Cộng Đoàn Trần Kim-Thoa ktt430@san.rr.com
Legio Mariae - Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Nguyễn Trọng Thành thanh.ngtr@yahoo.com
Legio Mariae - Đức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội Trần Ái bocaoson@yahoo.com
Ban Phụng Vụ Hoàng Đình Phúc hoangdp2005@yahoo.com
Liên Minh Thánh Tâm Hồ Hồng Phước nghilai@yahoo.com
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Trần Thị Ngọc Hà dathale62@gmail.com
Giáo Lý Tân Tòng Phan Thông tphan@phanmark.com
Trường Giáo Lý Việt Ngữ Trần Huy Khả peacewithyou777@gmail.com
Hội Phụ Huynh Học Sinh Nguyễn Kim-Cảnh vukacie.pham@att.net
Thiếu Nhi Thánh Thể Hoàng Lê intelboy481989@gmail.com
Ca Đoàn Giáng Sinh Phạm Đức Dũng josephpham@san.rr.com
Ca Đoàn Magnificat Trần Kim Ngân nganthoa@san.rr.com

 

 

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!