PLEASE NOTE - PUBLIC DAILY OR WEEKEND MASSES WILL BE HELD OUTSIDE. THIS IS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE. DAILY MASS IS STREAMED AT 8:30 AM & 5:30 PM ON WEBSITE & FACEBOOK
Read more

Thiếu Nhi Thánh Thể

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement

Who Are We?

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement is a non-profit organization, under the leadership of the Catholic Church. Its aim is to teach youths to be virtuous people and good Christians. It also offers apostolate services for the youth. Throughout its years of service, the Movement has kept pace with social and cultural changes of the day in an attempt to reach out to the youth of all times.

Our Purpose

The Eucharistic Youth Movement has two general purposes:

 1. To educate and to train youths in becoming a better person as well as an excellent Christian.
 2. To organize and to guide all youths in spreading the Good News of the Gospel and to actively be involved in working for the good of society through charitable services and helping others.

Our Foundation

The Eucharistic Youth Movement utilizes God’s Word in the Scriptures and the teaching of the Catholic Churches the basis for educating and guiding the youth in its activities.

Our Ideal

Eucharistic Youth Movement accepts The Eucharistic Jesus Christ as its focal point, as source of spiritual life, and as ideal for the life of its members.

Our Principles

 1. Live God’s Word and be united with the Eucharistic Christ through Prayer, Communion, Sacrifice, and Apostolic Work under the guidance of the Holy Spirit, particularly apostolic work by the youth: “The youth must do apostolic work first and directly to the youth” (Decree Lay Apostolicity, no. 12)
 2. Love and honor the Blessed Virgin Mary, Mother of the Savior, so that through Our Mother, we receive Christ and take Christ into our lives in a perfect way.
 3. Honor the Vietnamese Martyrs; follow their examples to become witnesses for the Good News of Christ.
 4. Love and obey the representative of Christ, the Pope, who is the leader of the Eucharistic Youth, and at the same time pray and implement the monthly wishes of the Holy Father.
 5. Improve humanity; protect and develop Vietnamese traditions and culture

Structure

A Chapter of the VEYM-USA consists of 4 Divisions: Seedling, ages 7 to 9; Search, ages 10 to 12; Companion, ages 13-15 and; Knight of the Eucharist, ages 16-17. Youth-Members are led by Youth-Leaders ages 18 and above, who are trained by Youth-Leader Trainers and Chaplains. At the present, there are over 20,000 VEYM-USA members across 130 Chapters. Each Chapter is shepherd by a Chaplain and managed by the elected Executive Committee. The Chaplains are assisted by the clergy and layperson Chaplain Assistants. Multiple Chapters in a geographical area make up a Region. Each region is managed by an appointed Regional Chaplain and the elected Regional Executive Committee. Within the USA, there are eight Regions and they work collaboratively with the Headquarters office, known as the National Executive Committee, to support all VEYM-USA activities. At the apex, the Academy Headquarters provides oversight to research, training and development, the National Assembly provides general agenda and plan, and the National Leadership Council sets the direction for the way ahead.

Our chapter here at Good Shepherd Parish is the Christ the King Chapter, belonging to the sub-region of San Diego, Southwestern Region of governance, belonging to the Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the United States of America. Our Chapter was established in 1992 and have continued to serve our youth locally. Our Chapter is operated by our executive committee and under the direct leadership and governance of Fr. Michael Pham, who is the Pastor of Good Shepherd Parish.

Chapter Executive Committee Officers

President:  Hoang Le

Vice-President Administrative Affairs:  Tim Dao

Vice-President Academic Affairs:  Tri Vo

Secretary:  Lananh Nguyen

Treasurer:  Vi Phung

If you would like to know more about our organization, please visit our national headquarters website:

http://www.tntt.org

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể

(Đoàn Kitô Vua, Liên Đoàn San Diego, Miền Tây Nam Hoa Kỳ)

 

Nguồn Gốc và Danh Xưng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khởi đầu mang tên Nghĩa Binh Thánh Thể, là chi nhánh của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, dành cho tuổi trẻ do linh mục Bessières Dòng Tên thành lập tại Pháp vào khoảng năm 1915 theo tinh thần Thông Điệp Quam Singulari của Đức Giáo Hoàng Piô X cổ võ và ban phép cho trẻ em chịu lễ sớm. Bốn khẩu hiệu truyền thống của Nghĩa Binh Thánh Thể là: Cầu Nguyện và Tông Đồ (rút ra từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện), Thánh Thể (năng rước lễ theo thông điệp của Đức Piô X) và Hy Sinh (dựa theo tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, hiến thân bảo vệ Hội Thánh). Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam được các linh mục dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) thành lập đầu tiên năm 1929 tại trường Thầy Dòng “École Puginier” ở Hà Nội, mang mục đích thuần tuý đạo đức. Qua thời gian hoạt động phát triển ở khắp các giáo phận, Nghĩa Binh Thánh Thể cho ra Bản Nội Quy Thống Nhất đầu tiên năm 1964, đổi danh xưng thành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, đặt nặng mục đích giáo dục giới trẻ. Trước đà tiến không ngừng của Phong Trào và để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới trẻ ngày càng hữu hiệu hơn, một bản Nội Quy mới cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã được ra đời, do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y vào tháng 1 năm 1971. Sau năm 1975, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam nẩy mầm phát triển một cách kỳ diệu nơi các cộng đồng Công Giáo ngườii Việt tại nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Châu...

Nay tại Hoa Kỳ, Phong Trào được mang danh xưng là:

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ (PT/TNTT/VN/HK).

Mục Đích

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm hai mục đích tổng quát:

 1. Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con ngườii kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.
 1. Đoàn ngũ hoá và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Nền Tảng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo làm nền tảng để giáo dục và hƣớng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

Tôn Chỉ

Tôn chỉ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là:

 1. Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ”

(Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12).

 1. Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.
 1. Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng

Chúa Kitô như các Ngài.

 1. Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của Ngài.

   5.Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam.

Lịch Sử Tại Giáo Xứ

Đoàn Kitô Vua thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn San Diego, Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã được thành lập vào năm 1992 tại Giáo Xứ Chúa Chiên Lành. Đoàn đã và đang phục vụ các thanh thiếu niên tại giáo xứ qua những giờ sinh hoạt và học hỏi Phúc Âm mỗi chiều thứ bảy. Vào năm 2000, Ca Đoàn Thiếu Nhi cũng được ra đời và vẫn đang phục vụ đến ngày hôm nay trong các thánh lễ, thường là tuần thứ tư của mỗi tháng. Đoàn Kitô Vua được hướng dẫn bởi các huynh trưởng trong ban chấp hành đoàn, và dưới sự lãnh đạo trực tiệp của Linh Mục Chánh Xứ.

Ban Chấp Hành Đoàn Kitô Vua

Đoàn Trưởng: Tr. Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Hoàng

Đoàn Phó Quản Trị: Tr. Giuse Đào Quang Thy

Đoàn Phó Nghiêm Huấn: Tr. Đaminh Võ Minh Trí

Thư Ký: Tr. Maria Nguyễn Phùng Lananh

Thủ Quỹ: Tr. Maria Phùng Vũ Nhật Vi     

Ngành Trưởng Ngành Hiệp Sĩ: Tr. Đaminh Võ Minh Trí

Ngành Trưởng Ngành Nghĩa Sĩ: Tr. Inê Ngô Tố Như

Ngành Trưởng Ngành Thiếu Nhi: Tr. Đôminicô Phạm Khải Nicholas

Ngành Trưởng Ngành Ấu Nhi: Tr. Têrêsa Bùi Ngọc Uyên Phương

Ca Trưởng Ca Đoàn Thiếu Nhi: Tr. Maria Phùng Vũ Nhật Vi

Nếu Quý Vị muôn tìm hiểu thêm về Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, xin Quý Vị hãy vui long vào website này: http://www.tntt.org

Contact

Đoàn Trưởng: Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Hoàng

Email: Tonyhle1989@gmail.com

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!