PLEASE NOTE - PUBLIC DAILY OR WEEKEND MASSES WILL BE HELD OUTSIDE. THIS IS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE. DAILY MASS IS STREAMED AT 8:30 AM & 5:30 PM ON WEBSITE & FACEBOOK
Read more

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Sinh Hoạt

Tháng 6, 2019:

1. Thứ bảy, ngày 1 tháng 6 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7 giờ tối.   Xin quý bà và chị em bận đồng phục. Xin đến sớm để lần hạt chung với Cộng Đoàn.
    * Toán 3 - Chị Lệ phụ trách dâng của lễ, cần 3 người và xin nhờ Toán 3 đến sớm để giữ 5 hàng ghế cho hội nhé. Cám ơn.

2.  Chúa Nhật, ngày 2 tháng 6 - Lễ Thăng Thiên,  Lễ trọng.  HCBM sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3 giờ chiều tại phòng St.Theresa of Avila (phòng A cũ). 

3. Thứ sáu, ngày 7 tháng 6 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7 giờ 30 tối.   Xin quý Bà và Chị tham dự Thánh Lễ đông đủ. 

4.  Thứ bảy, ngày 8 tháng 6 - Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Phụng Vụ Đa Sắc Tộc của Giáo Phận sẽ tổ chức tại Cathedral Catholic High School, từ 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều tại phòng Gym, địa chỉ 5555 Del Mar Heights Road, San Diego, Ca. 92130  Những ai đã đăng ký đi xe bus trong những tuần vừa qua, xin có mặt tại nhà thờ lúc 8 giờ 30 sáng.  Xe bus sẽ khởi hành đúng 9 giờ sáng.  Xin đừng đến trễ.  Cám ơn

5.  Chúa nhật, ngày 16 tháng 6 - Lễ Chúa Ba Ngôi,  Lễ trọng.

6. Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 - Chầu Thánh Thể - Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Chúng ta cùng nhau làm Giờ Đền Tạ để Cảm tạ tình yêu của Chúa và xin ơn Bình ăn cho mỗi người chúng ta.  Xin các bà và chị em tham dự giờ Chầu đông đủ để cùng nhau sống, tâm tình, tạ ơn với Chúa Giêsu Thánh Thể tại nhà thờ trong phòng Chầu Thánh Thể vào lúc 8 giờ tối.

7.  Chúa nhật, ngày 23 tháng 6 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa,  Lễ trọng.   

8. Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu,  Lễ trọng và cũng là ngày Lễ Bổn Mạng của Đoàn LMTT sẽ có Thánh Lễ vào lúc 7gio 30 tối. Xin mời các bà và chị em tham dự Thánh Lễ đông đủ và cầu nguyện cho Đoàn LMTT mỗi ngày được thăng tiến để phục vụ Cộng Đoàn dân Chúa. Chúc Mừng Bổn Mạng Đoàn LMTT!!!

9. Thánh Lễ thứ bảy, ngày 1 tháng 6 - Hội CBM sẽ xin Lễ cho LH Martha Nguyễn Thị Hợp vừa mới qua đời, thân mẫu của Chị Nguyễn Thị Tính và Chị Nguyễn Bạch Mai.  Xin mời gia đình hai Chị đến tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện chung với hội cho LH Martha mau sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!