GLVN - Ban Ghi Danh

Thông Báo

 

Trường Giáo Lý Việt Ngữ sẽ ghi danh cho năm học 2019-20 vào những ngày:

 • April 06, 2019, 4:00PM-6:00PM, tại Parish Hall
 • April 13, 2019, 4:00PM-6:00PM, tại Parish Hall
 • May 05, 2019, 9:00AM-1:00PM, tại Parish Picnic
 • August 03, 2019 (late registration), 4:00PM-6:00PM, tại Parish Hall

Các đơn ghi danh:

 • Những học sinh cũ đã nhận được các ₫ơn ghi danh trong phong bì vàng. Nếu quý phụ huynh chưa thấy học sinh mình đưa phong bì này về, xin liên lạc với Ban Ghi Danh.
 • Đây là những đơn ghi danh cho các học sinh mới (down load, in ra, điền và mang theo):

Cách điền các đơn ghi danh:

 • Phần Phụ Huynh (Đơn Ghi Danh GLVN, trang số 1)
  • Điền đầy đủ thông tin của bố mẹ (tên họ, tên bố/mẹ, địa chỉ, email, số phone).
  • Điền đầu đủ thông tin của người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp (emergency contact)
 • Phần Học Sinh (Đơn Ghi Danh GLVN, trang số 2)
  • Điền tên, ngày sinh, giới tính, lớp VN, lớp GL, public school grade (2019-2020)
  • Khoanh tròn Yes hoặc No trong hàng "Ghi Danh 2019-20"
  • Đánh dấu "X" vào ô "Học sinh mới" nếu là học sinh mới (new student)
  • Đánh dấu "X" vào ô "Giấy Rửa Tội" và xin mang theo giấy Rửa Tội của học sinh khi ghi danh.
 • Phần Payment Options (Đơn Ghi Danh GLVN, trang số 2)
  • Điền vào số học sinh ghi danh cho GL/VN và số tiền học phí theo hướng dẫn trên đơn
  • Viết tên của Phụ Huynh đầy đủ, ngày tháng, và ký ở cuối trang
 • Phần Thỏa Thuận/Cho Phép (Đơn Ghi Danh GLVN, trang số 3)
  • Đọc kỹ và điền vào chỗ trống tên (first name only) của các em học sinh ghi danh trong đơn
  • Viết tên của Phụ Huynh, ngày tháng, và ký tên ở cuối trang
 • Phần Nội Quy (Đơn Ghi Danh GLVN, trang số 4 và 5)
  • Đọc kỹ nội quy 2019-2020 của Trường GLVN
  • Nếu đồng ý, viết tên của PH, ngày tháng, và ký tên ở cuối trang

Nếu quý Phụ Huynh có gì thắc mắc hay có câu hỏi gì, xin liên lạc trực tiếp với Ban Ghi Danh qua email hoặc điện thoại sau đây:
    Andre Nguyen    Email: andrenguyen123@yahoo.com, Cell: 714-609-3225.

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!