Chương Trình và Sinh Hoạt Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành

1.  Chúa Nhật ngày 1 tháng 9 -  HCBM sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3:00 giờ chiều tại St. Theresa of Avila (phòng A cũ).   

2.  Thứ sáu đầu tháng ngày 6 tháng 9 - Chầu Thánh Thể sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối sau đó sẽ có Thánh lễ Vn.  Xin các Bà và Chị em tham dự đông đủ và gắng ngồi chung với nhau những hàng đầu phía Đền Thánh Giuse.

**  Ngày khai giảng sinh hoạt TNTT, các em TNTT sẽ phụ trách trong Thánh Lễ thứ bảy ngày 7 tháng 9.  Đọc Sách, Xin Giỏ và Dâng của Lễ.

4.  Cộng Đồng San Diego Kính mời quý Bà và Chị em đến tham dự Thánh Lễ Giỗ Kính Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vào ngày Thứ sáu, 13 tháng 9 năm 2019 lúc 7 giờ tối tại Nhà Thờ Chúa Thánh Linh (Holy Spirit Church) địa chỉ 2725 55th Street., San Diego,  Ca. 92105

5.  Chúa nhật, ngày 15 tháng 9 - Ngày giới thiệu các hội đoàn 7am - 1pm.

6.  Thứ sáu ngày 20 tháng 9 - Chầu Thánh Thể -  Chúng ta cùng nhau làm Giờ Đền Tạ để Cảm tạ tình yêu của Thánh Tâm Chúa và xin ơn Bình an cho mỗi người chúng ta.

7. Đặc biệt: Thứ bảy, ngày 14 tháng 9 - Kỷ niệm 30 năm thành lập Cộng Đoàn.  Sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 7 giờ chiều tại Nhà Thờ CCL.

8.  Hội Chợ Oktoberfest - Ngày 11 - 13 tháng 10 -  Giáo Xứ sẽ tổ chức ngày hội chợ Oktoberfest vào ba ngày.

* Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 - Knights of Columbus (KOC) sẽ bán vé ăn tối, người lớn $15 trẻ em $10 tiệc tại phòng gym bắt đầu lúc 6 giờ chiều.  Tiền bán được KOC sẽ bỏ vào quỹ Oktoberfest

* Thứ bảy, ngày 12 tháng 10 Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.

* Chúa nhật ngày 13 tháng 10 từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

9.  Giáo Xứ sẽ tổ chức Mừng Lễ Kỷ Niệm Kim Khánh 50 năm của Giáo Xứ Chúa Chiên Lành vào ngày 3 tháng 5 năm 2020.

  Ban tổ chức (BTC) sẽ bắt đầu chụp hình các gia đình vào hai ngày:
  Chúa Nhật 18 tháng 8 và Chúa Nhật 8 tháng 9 năm 2019.
  Xin quý gia đình ghi danh trên online qua trang web của GX, hay sau Thánh Lễ VN ở cuối nhà thờ.
  Ngoài ra BTC sẽ có quà tặng cho mỗi gia đình đến chụp hình trong hai ngày nói trên.

 

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối, trong phòng Chầu Thánh Thể.  
Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)    
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!