Chương Trình và Sinh Hoạt Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành

1.  Tĩnh Tâm Mùa Chay - Cộng Đoàn CCL sẽ có buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay như sau: 

     Giảng Thuyết:  Cha Michael Phạm Quang Hồng. Cha đến từ Perth, Tây Úc.  

Thứ năm, Thứ sáu Ngày 12 và 13 tháng 3 năm 2020. 
     Tại :  Nhà thờ Chúa Chiên Lành.
     Lúc : 6 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối.
     Đề Tài 1:    "Nhận định về hai chữ Sám Hối"
     Đề Tài 2:  "Trở Về"  

Thứ bảy, Ngày 14 tháng 3 năm 2020
     Tại : Hội trường GX CCL
     Lúc : 3 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều
     Đề Tài 3:    "Tự Do Hơn và Hạnh Phúc Hơn" 
     Xin quý hội đoàn phổ biến ra cho các đoàn viên, đoàn thể để tham dự ba ngày tĩnh tâm nói trên.

2.  Thứ bảy, ngày 14 tháng 3 - Lớp Giáo Lý 3,  các em sẽ Xưng Tội Lần Đầu, lúc 10 giờ sáng.  Xin Cộng Đoàn cầu nguyện cho các em dọn lòng sốt sắng để đón nhận Bí Tích Giải Tội. 

3.  Thứ tư, ngày 18 tháng 3 - Sẽ có các Cha ngồi tòa giải tội vào lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Chúa Chiên Lành.

4.  Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 - Các em học sinh trường GLVN sẽ đi Chặng Đàng Thánh Giá, tại phòng GYM lúc 5 giờ 30 chiều.

5.  Thứ hai, ngày 30 tháng 3 -  Giáo Xứ Chúa Chiên Lành sẽ phân phát thức ăn cho những gia đình hay cá nhân nào đang sống thiếu thốn mưu sinh hàng ngày và cần sự giúp đỡ ẩm thực.  Xin đến Giáo Xứ CCL để nhận thức ăn từ 9 giờ 30 sáng đến 11 giờ trưa, tại sân đậu xe ở phía trước cửa nhà thờ

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối, trong phòng Chầu Thánh Thể.  
Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)    
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!